Karmel pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, pierwszy w dziejach Polski klasztor karmelitanek bosych na ziemiach północnych, powstał 7 grudnia 1958 roku, w setną rocznicę objawień Matki Bożej w Lourdes. Ufundowany został przez krakowski Karmel z Łobzowa w skromnym dwurodzinnym domku przy ulicy Michała Kajki. Początki klasztoru były bardzo trudne, a elbląski Karmel dzielił los prześladowanego przez ówczesne władze Kościoła. Urzędy państwowe usiłowały zlikwidować klasztor, którego administracyjne istnienie  uznały dopiero w 1973 r. W latach 80. ubiegłego wieku nastąpił liczebny wzrost wspólnoty i poprawiała się też stopniowo sytuacja lokalowa. Z pomocą Bożej Opatrzności z elbląskiego klasztoru powstały liczne fundacje: w Gdyni-Orłowie, na Islandii i w Spręcowie k/Olsztyna.

Facebook
Script logo