Codzienność

Karmelitanki bose prowadzą apostolstwo wyłącznie kontemplacyjne, czyli modlitwa jest najważniejszym elementem naszego życia. Starając się być wiernymi duchowi eklezjalnemu, podejmujemy posługę ofiary i żarliwej modlitwy wstawienniczej za cały Kościół, a zwłaszcza za kapłanów i teologów. Użyczamy miejsca i pomocy w modlitwie osobom, które o to proszą, z wykluczeniem jednak wszelkiej formy apostolatu czynnego. Istnieje więc możliwość odbycia w naszym klasztorze indywidualnych rekolekcji lub dni skupienia.

Utrzymujemy się z własnej pracy i jałmużny. Wykonujemy szaty liturgiczne, chorągwie i sztandary www.szatyliturgiczne.karmelelblag.pl .

 

Godziny modlitw:

6.00 Jutrznia i rozmyślanie

7.15 Modlitwa przedpołudniowa

7.30 Msza św.

12.00 Modlitwa południowa i popołudniowa

16.40 Nieszpory i rozmyślanie

20.00 Kompleta

21.30 Godzina Czytań

Facebook
Script logo