Duchowość

 Główne rysy duchowości odnowionego Karmelu to: 

- powrót do pierwotnego ideału życia, 

- eklezjalny charakter życia, 

- całkowite ukierunkowanie na modlitwę i kontemplację rzeczy Bożych w celu zjednoczenia z Bogiem przez wiarę, nadzieję i miłość, 

- nowy styl wspólnoty oparty na samotności i komunii siostrzanej, 

- klimat miłości, pokory, prostoty i radości, 

- charyzmatyczny charakter klauzury, 

- surowe ubóstwo, 

- radykalne wyrzeczenie i wielkoduszne praktykowanie pokuty.

 

Każda karmelitanka bosa jest przynaglana przez Ducha Świętego do szczególnego uczestnictwa w życiu Trójcy Przenajświętszej. Dokonać się to może tylko przez Chrystusa i w Nim samym, dlatego centralne miejsce w duchowości terezjańskiej zajmuje człowieczeństwo Pana Jezusa (zwłaszcza Jego życie ukryte) oraz Tajemnica Paschalna.

Maryjność Karmelu koncentruje się na naśladowaniu Najświętszej Dziewicy Maryi w życiu czystym, ubogim i posłusznym, rozważaniu Słowa Bożego i życie nim na co dzień. Szczególnym wyrazem przynależności  do Maryi jest noszenie karmelitańskiego szkaplerza.

Facebook
Script logo