Formacja

W trakcie formacji w naszym Zakonie kandydatka, pod działaniem Ducha Świętego oraz pod kierownictwem mistrzyni nowicjatu, poznaje powołanie karmelitanki bosej, jego wartość i wymagania, a także sposób życia siostrzanej wspólnoty obdarzonej charyzmatem terezjańskim.

 

Postulat trwa od sześciu miesięcy do półtora roku. W tym czasie kandydatka nie nosi jeszcze stroju zakonnego.

 

Nowicjat rozpoczyna się obrzędem obłóczyn, podczas którego dotychczasowa postulantka otrzymuje habit Zakonu i biały welon oraz nowe imię. Nowicjat trwa dwa lata, a jego zadaniem jest przyswojenie sobie wewnętrznie ducha właściwego naśladowaniu Chrystusa i wymogów z tym związanych. Jest to też czas głębszego wejścia w życie danej wspólnoty oraz formacji duchowo-teologicznej.

 

Śluby czasowe składa nowicjuszka po dopuszczeniu jej przez kapitułę do złożenia tego aktu. Zazwyczaj obejmują one okres trzech lat. Przez dwa lata ich trwania pozostaje jeszcze pod kierownictwem mistrzyni i we wspólnocie nowicjackiej. Dopiero na rok przed złożeniem profesji uroczystej bierze pełniejszy udział w życiu całej wspólnoty.

 

Profesję uroczystą składa zakonnica, która dobrowolnie o to poprosi na piśmie i zostanie uznana za gotową, spełniając określone warunki,o których wcześniej zostaje poinformowana.

 

Stałym środkiem odnowy osobistej i wspólnotowej jest tzw. formacja ciągła.  Ma ona na celu coraz większe ożywianie powołania osobistego i coraz pełniejsze życie teologalne. Dlatego nieustannie towarzyszy nam lektura i refleksja nad Pismem Świętym, dziełami naszych mistyków oraz nad dokumentami Kościoła.

Facebook
Script logo