OGŁOSZENIE

INFORMACJA ZBIORCZA DOTYCZACA ZŁOZONYCH OFERT NA WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKU W Elblągu ul. Kajki 5

Na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej w dniu 21.03.2017 roku napłynęła 1 oferta. W poniżej tabeli zamieszczono dane ofert oraz punktację według zapytania ofertowego:

WYMOGI ZAPYTANIA +WAGA PUNKTÓW

RES ENERGY

 

 

CENA NETTO (projekt + wykonanie)x60pkt

123 333,33 zł

60 pkt

 

 

DATA WYKONANIA (projektu +robót)-wymóg

ZGODNA

 

 

GWARANCJE-roboty

-panele fot.

-inwertery

5 lat

10 lat

5 lat

20 pkt

 

 

WYKONANIA

100, 39, 15

 

 

OŚWIADCZENIE

JEST

 

 

TERMIN USUNIĘCIA USTERKI

7 godzin

20 pkt

 

 

RAZEM

100 pkt

 

 

 

PODSUMOWANIE:

Najlepsza oferta to oferta Firmy RES ENERGY SP z o.o. która uzyskała 100 pkt. oraz spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego.

 

Sporządziła:

Michaela - Lilianna Kowalczyk

Data 07.04.2017r.

 

INFORMACJA ZBIORCZA DOTYCZACA ZŁOZONYCH OFERT NA WYKONANIE POMP CIEPŁA W BUDYNKU W Elblągu ul. Kajki 5

Na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej w dniu 07.03.2017 roku napłynęły 3 oferty. W poniżej tabeli zamieszczono dane ofert oraz punktację według zapytania ofertowego:

WYMOGI ZAPYTANIA +WAGA PUNKTÓW

ULTIMATE INSTALL

ARMA

INMONT

CENA NETTO (projekt + wykonanie)x60pkt

650 000 zł

32 pkt

700 000 zł

30 pkt

350 628 zł

60 pkt

DATA WYKONANIA (projektu +robót)-wymóg

ZGODNA

ZGODNA

ZGODNA

GWARANCJE-roboty

-pompy

-zbiorniki

2 lata

2 lata

2 lata

8 pkt

5 lat

2 lata

5 lat

20 pkt

5 lat

2 lata

5 lat

20 pkt

WYKONANIA

6, 12

 

15, 19, 15, 138, 52

OŚWIADCZENIE

ZGODNE

ZGODNE

ZGODNE

TERMIN USUNIĘCIA USTERKI

BRAK DANYCH

0 pkt

BRAK DANYCH

0 pkt

6 godzin

20 pkt

RAZEM

40 pkt

50 pkt

100 pkt

 

PODSUMOWANIE:

Najlepsza oferta to oferta Firmy INMONT SP z o.o. która uzyskała 100 pkt. oraz spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego.

 

Sporządziła:

Michaela - Lilianna Kowalczyk

Data 28.03.2017r.

 

 

 

 

Facebook
Script logo