Menu Zamknij

Codzienność

„Zgodnie z jej ideałami świętej Teresy Karmelitanki Bose prowadzą życie kontemplacyjno-eklezjalne, w harmonii między samotnością i milczeniem a komunią siostrzaną, w rodzinie ukształtowanej na wzór małego “kolegium Chrystusa”, którego centrum stanowi miłość Pana, normą życia jest miłość siostrzana wraz z wielkodusznym wyrzeczeniem ewangelicznym.”

(Konstytucje p.11)

Karmelitanki bose prowadzą apostolstwo wyłącznie kontemplacyjne –  oznacza to, że  modlitwa jest najważniejszym elementem naszego życia. Starając się być wiernymi duchowi eklezjalnemu, podejmujemy posługę ofiary i żarliwej modlitwy wstawienniczej za cały Kościół, a zwłaszcza za kapłanów i teologów. Użyczamy miejsca i pomocy w modlitwie osobom, które o to proszą, z wykluczeniem jednak wszelkiej formy apostolatu czynnego. Istnieje więc możliwość odbycia w naszym klasztorze indywidualnych rekolekcji lub dni skupienia. Utrzymujemy się z własnej pracy i jałmużny.

 

GODZINY MODLITW

6.00 Jutrznia i modlitwa myślna

7.30 Msza Święta, Dziękczynienie i Modlitwa przedpołudniowa

12.00 Modlitwa południowa i popołudniowa

16.40 Nieszpory i modlitwa myślna

20.00 Kompleta i Godzina Czytań