Menu Zamknij

Duchowość


Główne rysy duchowości odnowionego Karmelu to: 

  • powrót do pierwotnego ideału życia,
  • eklezjalny charakter życia,
  • całkowite ukierunkowanie na modlitwę i kontemplację rzeczy Bożych w celu zjednoczenia   z Bogiem przez wiarę, nadzieję i miłość,
  • nowy styl wspólnoty oparty na samotności i komunii siostrzanej,
  • klimat miłości, pokory, prostoty i radości,
  • charyzmatyczny charakter klauzury,
  • surowe ubóstwo,
  • radykalne wyrzeczenie i wielkoduszne praktykowanie pokuty.

Każda karmelitanka bosa jest przynaglana przez Ducha Świętego do szczególnego uczestnictwa w życiu Trójcy Przenajświętszej. Dokonać się to może tylko przez Chrystusa i w Nim samym, dlatego centralne miejsce w duchowości terezjańskiej zajmuje człowieczeństwo Pana Jezusa (zwłaszcza Jego życie ukryte) oraz Tajemnica Paschalna.

Maryjność Karmelu koncentruje się na naśladowaniu Najświętszej Dziewicy Maryi w życiu czystym, ubogim i posłusznym, rozważaniu Słowa Bożego i życie nim na co dzień. Szczególnym wyrazem przynależności do Maryi jest noszenie karmelitańskiego szkaplerza.