Menu Zamknij

Ogłoszenie

INFORMACJA ZBIORCZA DOTYCZACA ZŁOZONYCH OFERT NA WYKONANIE INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ W BUDYNKU W Elblągu ul. Kajki 5

Na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej w dniu 21.03.2017 roku napłynęła 1 oferta. W poniżej tabeli zamieszczono dane ofert oraz punktację według zapytania ofertowego:

WYMOGI ZAPYTANIA +WAGA PUNKTÓW RES ENERGY    
CENA NETTO (projekt + wykonanie)x60pkt 123 333,33 zł

60 pkt

   
DATA WYKONANIA (projektu +robót)-wymóg ZGODNA    
GWARANCJE-roboty

-panele fot.

-inwertery

5 lat

10 lat

5 lat

20 pkt

   
WYKONANIA 100, 39, 15    
OŚWIADCZENIE JEST    
TERMIN USUNIĘCIA USTERKI 7 godzin

20 pkt

   
RAZEM 100 pkt    

PODSUMOWANIE:

Najlepsza oferta to oferta Firmy RES ENERGY SP z o.o. która uzyskała 100 pkt. oraz spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego.

Sporządziła:

Michaela – Lilianna Kowalczyk

Data 07.04.2017r.

INFORMACJA ZBIORCZA DOTYCZACA ZŁOZONYCH OFERT NA WYKONANIE POMP CIEPŁA W BUDYNKU W Elblągu ul. Kajki 5

Na zapytanie ofertowe zamieszczone na stronie internetowej w dniu 07.03.2017 roku napłynęły 3 oferty. W poniżej tabeli zamieszczono dane ofert oraz punktację według zapytania ofertowego:

WYMOGI ZAPYTANIA +WAGA PUNKTÓW ULTIMATE INSTALL ARMA INMONT
CENA NETTO (projekt + wykonanie)x60pkt 650 000 zł

32 pkt

700 000 zł

30 pkt

350 628 zł

60 pkt

DATA WYKONANIA (projektu +robót)-wymóg ZGODNA ZGODNA ZGODNA
GWARANCJE-roboty

-pompy

-zbiorniki

2 lata

2 lata

2 lata

8 pkt

5 lat

2 lata

5 lat

20 pkt

5 lat

2 lata

5 lat

20 pkt

WYKONANIA 6, 12   15, 19, 15, 138, 52
OŚWIADCZENIE ZGODNE ZGODNE ZGODNE
TERMIN USUNIĘCIA USTERKI BRAK DANYCH

0 pkt

BRAK DANYCH

0 pkt

6 godzin

20 pkt

RAZEM 40 pkt 50 pkt 100 pkt

PODSUMOWANIE:

Najlepsza oferta to oferta Firmy INMONT SP z o.o. która uzyskała 100 pkt. oraz spełnia wszystkie wymogi zapytania ofertowego.

Sporządziła:

Michaela – Lilianna Kowalczyk

Data 28.03.2017r.