Menu Zamknij

Radość “nowego człowieka”

21 maja o godz.14.30  uczestniczyłyśmy w ceremonii obłóczyn Ewy Marii Guni, dzieląc radość z jej licznie zgromadzonymi  krewnymi i przyjaciółmi . Wzruszona i rozpromieniona Bożą łaską Ewa Maria, przywdziewając święty habit naszego Zakonu, stała się siostrą Miriam Ewą od Pasterza Baranka, wybierając jako motto okolicznościowego obrazka (i myśl przewodnią rozpoczętego nowicjatu) słowa z Ewangelii według św. Jana: „Wszystko bowiem moje jest Twoje, a  Twoje jest moje” (7,10).

Podczas modlitwy hymnem „O Stworzycielu Duchu, przyjdź” wzywałyśmy Ducha Pocieszyciela by, tak jak płatki kwiatów sypały się na leżącą krzyżem s. Miriam, Pan Wszechmogący zsyłał na nią światło Mądrości oraz łaskę umiłowania drogi mniszego powołania.

Bezpośrednio po ceremonii obłóczyn uczestniczyłyśmy w uroczystej Eucharystii, której przewodniczył N.O. Prowincjał Jan Malicki. Współcelebransami  byli: o. Mieczysław Jóźwiak SJ – przyjaciel siostry Miriam – oraz o. Robert Marciniak OCD.

W homilii o. Jóźwiak nawiązał do biblijnego motywu drogi zaznaczając, że ludzkie życie powinno być podróżą w głąb siebie, by spotkać tam samego Boga, jedyne Dobro. Ważne jest też, by nie zamykać oczu na cierpienie, lecz ćwiczyć się w umiejętności jego przyjmowania oraz ofiarowywania. Odwołując się zaś do postaci Eliasza i Elizeusza kaznodzieja zauważył, iż karmelitanki otrzymują od Maryi Jej płaszcz, by chronić się pod nim, ale też móc uchwycić się go w trudnych życiowych momentach.

Reszta uroczystego niedzielnego popołudnia upłynęła pod znakiem spotkania s. Miriam z bliskimi, w co została też włączona cała nasza wspólnota.  Wymiana spostrzeżeń, życzeń i refleksji pozwoliła nam doświadczyć komunii rodzinno-siostrzanej.

Dziękujemy Panu Bogu i Jego Niepokalanej Matce za dar nowych powołań, prosząc o modlitwę za nasze siostry nowicjuszki: s. Marię Magdalenę od Miłości Miłosiernej, obłóczoną 23.04. oraz wspomnianą wyżej – s. Miriam Ewę od Pasterza Baranka.