Menu Zamknij

21 listopada – Światowy Dzień Życia Kontemplacyjnego

„Potrzeba <mało albo> tylko jednego”.
(Łk 10,42)

„Marto, Marto troszczysz się i niepokoisz o wiele , a potrzeba <mało albo> tylko jednego.
Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona.”
(Łk 10,42)

 

Jednym z istotnych elementów charyzmatu Karmelitanek Bosych jest ścisła klauzura, która została wprowadzona już na samym początku reformy przez św. Matkę Teresę.  Pragnęła powrócić do pierwotnej Reguły naszego Zakonu
i w ten sposób odpowiedzieć na  potrzeby Kościoła. „Największą dla mnie niedogodnością było wychodzenie za mury klasztorne”  (Ż 32,9)  Za intencję życia mniszek klauzurowych  postawiła modlitwę za kapłanów, teologów, misję
i jedność Kościoła. Klauzura Papieska (najsurowszy rodzaj odosobnienia), stwarza przestrzeń oddzielenia i ciszę, która jest  niezbędna dla życia modlitwy. Klauzura nie zamyka Karmelitanki Bosej na potrzeby Kościoła i całego świata. Wręcz przeciwnie stawia mniszkę w samym Jego centrum. Mniszki nie prowadzą żadnej działalności apostolskiej, ich jedyną formą apostolstwa jest modlitwa i ofiara za Kościół.

„ Nikt nie zrozumie, kto sam tego nie doświadczył, jak wielkie jest nasze uszczęśliwienie,
gdy  za dokonaniem takiej fundacji ujrzymy się wreszcie za klauzurą, za którą nie może mieć wstępu żadna osoba świecka. Jakkolwiek miłujemy wszystkich, którzy żyją w świecie, nigdy jednak towarzystwo ich nie zdoła nam zastąpić tej wielkiej pociechy, jaką nam daje samotność.(…).
Jak ryba pojmana w sieci i wyciągnięta z wody, tak jest, mogę powiedzieć, i z duszą powołaną do tego,
by żyła zanurzona w zdrojach swego Oblubieńca”
(św. Teresa z Avila, Księga Fundacji 31;46)