Menu Zamknij

Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! (Jl 2, 13) – Wielki Post

W pierwszych dniach Wielkiego Postu Kościół daje nam słowo z księgi proroka Izajasza (Iz 58)
mówiące o tym,  jakiego postu oczekuje od nas Bóg:

Krzycz na całe gardło, nie przestawaj!
Podnoś głos twój jak trąba!
Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa
i domowi Jakuba jego grzechy!
Szukają Mnie dzień za dniem,
pragną poznać moje drogi,
jak naród, który kocha sprawiedliwość
i nie opuszcza Prawa swego Boga.
Proszą Mnie o sprawiedliwe prawa,
pragną bliskości Boga:
“Czemu pościliśmy, a Ty nie wejrzałeś?
Umartwialiśmy siebie, a Tyś tego nie uznał?”
Otóż w dzień waszego postu
wy znajdujecie sobie zajęcie
i uciskacie wszystkich waszych robotników.
Otóż pościcie wśród waśni i sporów,
i wśród bicia niegodziwą pięścią.
Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie,
żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości.
Czyż to jest post, jaki Ja uznaję,
dzień, w którym się człowiek umartwia?
Czy zwieszanie głowy jak sitowie
i użycie woru z popiołem za posłanie –
czyż to nazwiesz postem
i dniem miłym Panu?
Czyż nie jest raczej ten post, który wybieram:
rozerwać kajdany zła,
rozwiązać więzy niewoli,
wypuścić wolno uciśnionych
i wszelkie jarzmo połamać;
dzielić swój chleb z głodnym,
wprowadzić w dom biednych tułaczy,
nagiego, którego ujrzysz, przyodziać
i nie odwrócić się od współziomków.
Wtedy twoje światło wzejdzie jak zorza
i szybko rozkwitnie twe zdrowie.
Sprawiedliwość twoja poprzedzać cię będzie,
chwała Pańska iść będzie za tobą.
Wtedy zawołasz, a Pan odpowie,
wezwiesz pomocy, a On [rzeknie]: “Oto jestem!”
Jeśli u siebie usuniesz jarzmo,
przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie,
jeśli podasz twój chleb zgłodniałemu
i nakarmisz duszę przygnębioną,
wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach,
a twoja ciemność stanie się południem.
Pan cię zawsze prowadzić będzie,
nasyci duszę twoją na pustkowiach.
Odmłodzi twoje kości,
tak, że będziesz jak zroszony ogród
i jak źródło wody, co się nie wyczerpie.
Twoi ludzie zabudują prastare zwaliska,
wzniesiesz budowle z odwiecznych fundamentów.
I będą cię nazywać naprawcą wyłomów,
odnowicielem rumowisk – na zamieszkanie.

Może warto u początku tego świętego czasu zapytać siebie, jak wygląda mój czas Wielkiego Postu?
Czy rzeczywiście “rozdzieram swe serce” przed Bogiem, czy tylko pozostaję na powierzchni przyjętych praktyk
i przyzwyczajeń postnych?

Zachęcamy do skorzystania z darmowych rekolekcji wielkopostnych przygotowanych w formie online
przez Ojców Karmelitów z Austrii ( przysyłany dostęp do plików w PDF).
Tegoroczne rekolekcje oparte są na dziele św. Teresy z Avila “Twierdza wewnętrzna”
i zatytułowane ” Przechodząc z mieszkania do mieszkania ze św. Teresą z Avili”.
Wszystkie informacje i możliwość subskrypcji na stronie www.rekolekcje-online.karmel.at
Zachęcamy do skorzystania i życzymy owocnego czasu NAWRACANIA SIĘ:)