Menu Zamknij

Informacja o dotacji

Remont elewacji Klasztoru Sióstr Karmelitanek Bosych i Kaplicy od strony północno-zachodniej wykonano z dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków udzielonej przez Gminę Miasto Elbląg oraz ze środków własnych. Środki finansowe udzielone przez Gminę Miasto Elbląg zostały przekazane na podstawie umowy nr 5 /2021 z dnia 10 maja 2021.

Środki finansowe pochodzące z niniejszej dotacji celowej zostały przeznaczone na: remont tarasu, dachu kaplicy, instalacji odgromowej, blacharki, wymianie trzech okien oraz odnowienia tynków i malowanie elewacji budynku klasztoru.