Menu Zamknij

Płomienista miłość

Wyróżnikiem wyznawców Chrystusa była zawsze miłość. Nie jest ona niczym innym jak darem Ducha Świętego, który chce nam dawać obficie wszystko, co dla nas przygotował w bezmiarze Bożej rozrzutności.

Chcesz? Bierz, korzystaj i rozdawaj innym, bowiem mądrość, rozwaga, męstwo, pobożność itd. nie są tylko dla Ciebie i Twojej radości, lecz by pomnażać dobro wszędzie tam, gdzie się znajdziesz.

Możemy przemieniać świat właśnie mocą Ducha Świętego w jedności Ojca i Syna. To właśnie jest zadaniem Kościoła i nie bez przyczyny zaraz po Pięćdziesiątnicy obchodzimy święto Maryi, Matki Kościoła. Mama Maryja uczy nas przyjmowania i dysponowania łaskami, chroni przed złem i delikatnie przypomina, by nigdy nie zapominać, Kto jest Dawcą bogactwa, jakie posiadamy. Tak, bogactwa, bo ten, kto ma Ducha Świętego, ma WSZYSTKO. Czy potrafisz tak o sobie myśleć? Że jesteś obdarowana, że jesteś obdarowany? Królestwo Boże jest w nas…