Menu Zamknij

Hej Kolęda A. D. 2018!

Drodzy Przyjaciele, Szanowni Goście!

Rozpoczęliśmy nowy rok kalendarzowy, A. D. 2018. Jednocześnie trwamy w adoracji Bożych Narodzin, które po raz kolejny stały się też i naszym udziałem.

Chrystus, Słowo Boże, raz tylko narodził się w ciele, jak pisze św. Maksym Wyznawca, co było dowodem miłości i dobroci Boga ku ludziom. Jednak zawsze jest On gotów narodzić się duchowo w tych, którzy tego pragną.

W nich też wzrasta i kształtuje się, darząc ich na różne sposoby Swoją mocą. Temu, który Go przyjmuje, objawia się w takiej mierze, w jakiej wie, że jest on zdolny Go przyjąć.

Kierując się powyższą myślą z Pism ascetycznych czcigodnego opata, pragniemy życzyć Wam, w tym rozpoczętym roku, takiego właśnie doświadczenia Bożej obecności – duchowych narodzin Chrystusa w naszych sercach. Niech codzienne Wcielanie się Bożego Słowa, pośród naszych trosk doczesnych, wyda stokrotny plon życia wiecznego!

Pokój wszystkim ludziom dobrej woli! Alleluja!

Szczęśliwego Nowego Roku !!!