Menu Zamknij

Christus Mansionem Benedicat

W późniejszych czasach święto objawienia zostało interpretowane jako przedstawienie się Boga całemu światu, a więc również ludom nieżydowskim i pogańskim. Tzw. „resztę świata” symbolizują właśnie trzej mędrcy (jeden z nich przedstawiany jest jako czarnoskóry), przybywający złożyć hołd Chrystusowi, który jest zbawicielem wszystkich – ponad podziałami.

Królowie wiozą ze sobą dary: mirrę, kadzidło i złoto. Do dziś nie została rozstrzygnięta kwestia symboliki poszczególnych podarków. Mirra była znana jako środek uzdrawiający, kadzidło może nawiązywać do głębokiej modlitwy, która wędruje ku Bogu, a złoto – jak wiadomo – powszechnie przynależało się bóstwu.

Od XVIII wieku w kościele katolickim obecny jest zwyczaj święcenia kredy, którą następnie na drzwiach wejściowych do domostw zapisujemy litery „K + M + B” oraz bieżący rok. Zapis ten jest często błędnie odczytywany jako pierwsze litery imion mędrców: Kacper, Melchior i Baltazar. W istocie jednak jest on niepoprawną wersją łacińskiego Christus Mansionem Benedicat, C + M + B („Niech Chrystus błogosławi temu domowi”).

My także chcemy, by Bóg Mocny, Potężny Ojciec, Książę Pokoju błogosławił naszej Siostrzanej wspólnocie oraz Waszym domom i rodzinom, Drodzy Przyjaciele!

Niech Chrystus nam błogosławi.