Menu Zamknij

Wielka Tajemnica Wiary

Z Nowym Rokiem, po dłuższej przerwie, wracamy w nowej szacie graficznej…:)

Styczeń w naszej Wspólnocie rozpoczął się od wspólnego czasu rekolekcyjnego poświęconego tematowi Eucharystii.

Pragnęłyśmy w ten sposób ( łącząc się z całym Kościołem w Polsce) na nowo odkryć, zgłębić i zachwycić się tajemnicą Eucharystii…

Święty Jan Paweł II w encyklice „Ecclesia de Eucharistia” pisze, iż Kościół żyje dzięki Eucharystii (EE 1).

Czytając to zdanie, przychodzi myśl – to ja, my, każdy człowiek ochrzczony – tworzymy Kościół, Wspólnotę….
Zatem – nasuwają się pytania:

Czy ja rzeczywiście żyję?

Czy jest we mnie Życie?

Czy moje życie jest eucharystyczne?

Czy moje życie jest nieustannym dziękczynieniem Bogu  (greckie słowo „eucharystia” oznacza dziękczynienie)
za Jego miłość do mnie , za wszelkie  łaski, które otrzymuję każdego dnia, a równocześnie czy staję się w mej codzienności darem dla drugiego człowieka – na wzór Chrystusa “dobrego jak CHLEB”?

Jeśli moja codzienność nie będzie przeżywana w duchu eucharystycznym, nie będzie prawdziwego życia we mnie…
a przecież każdy z nas pragnie żyć pełnią życia…