Menu Zamknij

Prochem jesteś…

Wejście w Wielki Post to mocne przypomnienie o kruchości ludzkiej egzystencji oraz nieustannej potrzebie nawracania się. Wszystko zaś dzieje się w perspektywie Chrystusowej Miłości. Każde spojrzenie za Krzyż niech zaowocuje wdzięcznością, ale i odpowiedzią na wciąż udzielającą się Miłość naszego Boga. Z pomocą Ducha Świętego możemy codziennie zwracać i na-wracać nasze myślenie i działanie na Boże prawo; możemy wzrastać w świętości
i pięknieć obmyci Krwią Baranka. Nasze wyrzeczenia oraz akty pokuty kształtują nowego człowieka w stwardniałych wnętrzach dusz. Pan daje nam 40 dni, by odzyskać wolność, delikatność, czułość; by znów zachwycić się obecnością Zmartwychwstałego…

 

 

 

źródło zdjęcia: https://okrakow.pl/sroda-popielcowa/