Menu Zamknij

Zmartwychwstał!

 Kochani…

Łącząc się w zdumieniu i radości z przeżywania
Tajemnicy Paschy Wcielonego Słowa,
życzymy odkrycia w Zmartwychwstałym Jezusie
piękna człowieczeństwa przechodzącego z cierpienia ku chwale;
kroczenia ku własnemu Emaus,
gdzie pośród tych niezwykłych dni pandemii,
można ponownie odkryć przedsionek Nieba,
bo Bóg Żywy  jest  wciąż z nami,  mimo stanu epidemii!

Jezus wyciąga rękę i woła :

”Zbudź  się o śpiący i powstań z martwych”,

” Ja jestem, pokój Wam”! 

Zmartwychwstały Chrystus jest znakiem miłości,
której nic nie jest w stanie pokonać.
Miłość ta – potężniejsza od grzechu i śmierci –  jest życiodajna

Z serdeczną modlitwą i wdzięcznością
Siostry Karmelitanki Bose