Menu Zamknij

“Nie lękaj się, bo jestem z Tobą”

Święto Zwiastowania to Święto, w którym w szczególny sposób spotykają się  ze sobą:

wolność Boga i wolność człowieka a to, co najważniejsze, rozgrywa się zawsze w słowie „ pomiędzy”.

Propozycja i misja, którą otrzymała Maryja, nie była łatwa; na pewno była piękna i zaszczytna,

ale wymagała ogromnej wiary i zaufania Bogu.

Przyjmując propozycję Anioła, nie przypuszczała nawet, co ją czeka i jak daleko będzie to przekraczało

Jej  ludzkie siły i możliwości; że będzie musiała doświadczać trudu ucieczki, tułaczki, niepewności, patrzenia na mękę i śmierć swego Syna…

Kiedy Bóg wkracza w życie człowieka, oferując mu pewne zadania, nie pozostawia go samego –

tak też było w przypadku Maryi.

Powiedział do Niej przez Anioła : „ Nie lękaj się, bo będę z Tobą”.

W naszym życie też zdarzają się zwiastowania, czasem radosne i przyjemne, a czasem nagłe i trudne jak nawałnica.

Maryjo, prosimy Cię,  bądź w tych chwilach z nami i przypominaj nam  słowa Anioła, które dla Ciebie były tak wielką siłą i mocą w codzienności:  „ Nie lękaj się, bo jestem z Tobą”.