Menu Zamknij

BÓG Z NAMI

„Boże Dziecię narodzone w Betlejem przynosi ludzkości w darze nadzieję na pokój.
Ono jest Księciem Pokoju! Oto radosna nowina ogłoszona tamtej nocy w Betlejem –
On jest naszym pokojem. Bezbronne Niemowlę w ubogiej stajence przywraca godność
każdemu życiu, jakie się rodzi, daje nadzieję wątpiącym i przygnębionym.
Syn Boży przyszedł, aby uleczyć zranionych przez życie i by nadać sens wszystkiemu, nawet
śmierci.
W tym Dzieciątku, cichym i bezbronnym,/…/ Bóg zwyciężył grzech i posiał ziarno nowej
ludzkości, w której wypełni się pierwotny zamysł stwórczy i zostanie dopełniony przez łaskę
odkupienia.”                                                                                                        św. Jan Paweł II

Kochani !
Już wkrótce nasze Adwentowe Oczekiwanie wypełni się w spotkaniu z Bogiem, który stał się
Człowiekiem dla naszego zbawienia. Życzmy więc sobie wzajemnie, byśmy chcieli tego, czego
On chciał, stając się człowiekiem, byśmy wybierali drogę, którą szedł Emmanuel. Pozwólmy
się przygarnąć przez łagodną i pełną pokoju Obecność” Boga z nami”.
Stajemy u progu nowego – 2021 roku. Jaki on będzie ? Co przyniesie, z czym trzeba będzie
jeszcze się zmierzyć? Jedno jest pewne; nasza przyszłość spoczywa w rękach dobrego ,
kochającego Boga. Jemu trzeba zaufać i powierzyć swoje życie, jak Maryja, jak św. Józef,
jak święci Karmelu! Niech ten Nowy Rok będzie Boży!
Tego życzymy i o to modlimy się każdego dnia. W Wigilię oraz każdego miesiąca jest także
odprawiana msza św. w intencji naszych Braci , Sióstr , Krewnych, Przyjaciół
i Dobroczyńców naszego Klasztoru.
Ojciec św. Franciszek przypomina nam postać św. Józefa –od 150 lat- Patrona Kościoła
Powszechnego, który ojcowskim sercem miłował Jezusa. Niech więc nasz opiekun, św. Józef,
strzeże każdego z nas i z czułą miłością Boga, rozciąga swoją opiekę nad całym światem.

Z serdecznymi pozdrowieniami Wasze siostry z elbląskiego Karmelu